asortyment


asortyment
asortyment {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D -u, Mc. asortymentncie {{/stl_8}}{{stl_7}}'oferta towarów albo usług, zestaw rodzajów i gatunków produktów wytwarzanych przez jakiś przemysł lub zakład przemysłowy; wybór artykułów handlowych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Firma handlowa poleca bogaty asortyment artykułów spożywczych. <fr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • asortyment — m IV, D. u, Ms. asortymentncie; lm M. y środ. «wybór towarów, dobór przedmiotów, zestaw wyrobów, usług; sortyment» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • ассортимент — Французское – assortiment. В русском языке слово «ассортимент» получило широкое распространение с середины XIX в., а стало известно несколько раньше – в начале XIX в. Слово заимствовано из французского, где assortiment происходит от assortir –… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • asortymentowy — przym. od asortyment Asortymentowe produkty …   Słownik języka polskiego

  • nakładczy — ∆ ekon. System nakładczy «organizacja wytwarzania i zbytu polegająca na wykonywaniu przez wytwórcę zamówień osoby dostarczającej mu surowców, określającej asortyment, organizującej zbyt» ∆ Praca nakładcza «wytwarzanie różnych wyrobów na zlecenie… …   Słownik języka polskiego

  • produkcyjny — produkcyjnyni «dotyczący produkcji, produkowania; przystosowany, przeznaczony do produkowania; wytwarzający, wytwórczy» Cykl, ciąg, plan produkcyjny. Hala, taśma, linia produkcyjna. Materiały, odpady produkcyjne. Narada produkcyjna. Osiągnięcia… …   Słownik języka polskiego

  • sortyment — m IV, D. u, Ms. sortymentncie; lm M. y hand. «jednorodny zbiór przedmiotów, materiałów odpowiadających określonym wymaganiom, np. pod względem wymiarów, jakości, przeznaczenia; wybór towarów, zestaw wyrobów; także jeden z gatunków towaru;… …   Słownik języka polskiego

  • bogaty — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bogatyaci, bogatytszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} posiadający duży zasób dóbr materialnych, majątek; zamożny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ożenić się z bogatą wdową. Bogaty krewny.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sortyment — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. sortymentncie {{/stl 8}}{{stl 7}} zbiór jednorodnych wyrobów lub materiałów odpowiadających określonym wymaganiom, np. pod względem rozmiarów; asortyment {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień